دنیای دانش‌آموز

دنیای دانش آموز

اولین شماره ی نشریه ی دنیای دانش آموز، آبان ماه سال ۱۳۴۴، با مدیرمسئولی حسام الدین امامی و سردبیری محمدصادق فرهید، منتشر شد.

دنیای دانش آموز، از انتشارات اداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش بود و با تلاش دکتر فضل ا... صفا، رئیس وقت اداره کل نگارش، پایه گذاری شد. این نشریه ویژه ی دانش آموزان دبیرستانی بود و در اولین شماره هدف اصلی خود را انتشار مطالب تربیتی و اجتماعی برای پرورش روح دانش آموزان بیان کرد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان