روزشمار کودکی شهریور

روز
پویه، نشریه‌ای آموزشی برای کتابداران پویه، نشریه‌ای آموزشی برای کتابداران

زادروز علی اشرف درویشیان

۳
مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران زادروز مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران

۴
زادروز لیگیا بوخنگانونیس، نویسنده برزیلی برنده جایزه اندرسن

۲۶ آگوست/اوت

۴
روز داروسازی – روز بزرگداشت زکریای رازی

۵
حسین ابراهیمی الوند، مترجم کتاب کودکان و نوجوانان حسین ابراهیمی الوند، مترجم کتاب کودکان و نوجوانان

۷
زادروز آلویس کاریجت، تصویرگر سوییسی برنده جایزه اندرسن

۳۰ آگوست/اوت

۸
روز ملی یوزپلنگ ایرانی

۹
زادروز ماریا مونته سوری

۳۱ آگوست/اوت

۹
روز صنعت چاپ

۱۱
تحفه نو بهره خردسالان ایران تحفه نو بهره خردسالان ایران

۱۲
زادروز محمود کیانوش

۱۲
زادروز محمود جوادی پور

۱۳
زادروز حسین بنی احمد

۱۳
روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

۱۴
زادروز هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نامدار کودک و نوجوان زادروز هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نامدار کودک و نوجوان

۱۶
زادروز فرخ صادقی، نویسنده و منتقد ادبیات کودکان زادروز فرخ صادقی، نویسنده و منتقد ادبیات کودکان

۱۷
زادروز محمد قاضی

۱۸
زادروز اصغر محمدی، طراح نشان شورای کتاب کودک زادروز اصغر محمدی، طراح نشان شورای کتاب کودک

۱۸
زادروز آنتونی براون، نویسنده و تصویرگر انگلیسی برنده جایزه اندرسن

۱۱ سپتامبر

۲۰
روز سینما

۲۱
زادروز رولد دال

۱۳ سپتامبر

۲۲
نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک نوش آفرین انصاری، عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک

۳۰

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان